Hlubinná abreaktivní psychoterapie

Metoda hlubinné abreaktivní psychoterapie je založena na poznatku, že od počátku bytí každé bytosti se tvoří paměťová časová přímka. Prožitá traumata a bolesti se zaznamenávají na této přímce jako takzvané engramické události. Jsou to stavy, které vyvolaly tzv. „zúžený stav vědomí“. Zároveň s nimi jsou na časové přímce uloženy i signály z čidel, to znamená zvuky, světlo, tma, barvy, změna tělesné teploty, zrychlený dech, zrychlený tlukot srdce atd. Do paměti se uloží i to, co jsme zaslechli nebo jakkoliv vnímali i nevědomky, třeba i v bezvědomí či narkóze.

Jde o metodu regresní terapie, při které nejsou k uvolnění klienta a uvedení do změněného stavu vědomí používány klasické hypnotické techniky. Terapeut působí na klienta mentálně tak, že mu v průběhu terapie neustále vkládá do vědomí informaci, že si dobře vybavuje své prožitky. Slovně provází klienta pouze tak, že se ho ptá, co vidí, co slyší, vybídne jej k podrobnějšímu prohlédnutí si okolí atd., a pokud se klient dlouho zdržuje v jednom okamžiku, slovně jej pobídne, aby pokračoval dál. Do klientových prožitků terapeut nezasahuje.

Před zahájením terapie je nutné pojmenovat problém, který chce klient řešit. Někdy je terapií vyřešeno problémů více, a některý problém může být v současné chvíli i prioritní, aniž by si to klient připustil,.. ale všechno se děje tak, jak má. Při terapii si klient nejprve vybaví poslední situaci, kterou prožil v tomto životě v souvislosti s řešeným problémem. Zároveň s vybavením si této situace, zaznamená tělo i tělesné pocity, které se vynoří ze záznamu paměťové stopy. Klient si prochází tuto poslední událost a vnímá s ní spojené tělesné pocity. Potom je terapeutem požádán, aby si vybavil další podobnou událost, kdy vnímal stejné nepříjemné pocity v těle. Takto se postupně vybavují a zpracovávají všechny minulé situace a události s problémem spojené. Se zpracováním poslední události dojde k abreakci, to znamená k plnému pochopení souvislostí a vyčištění problému z paměťové přímky. 

Kořeny této regresní terapie sahají až do starého Egypta, kde byla nazývána „Rozmlouvání s Bohem ve mě“.

V České republice tuto metodu prosadil a rozšířil, a dlouhá léta s ní už pracuje ing. Andrej Dragomirecký.

Já jsem získala vzdělání a kompletní několikaletý výcvik v této metodě u skvělých terapeutů Dominiky Pluhařové a Františka Cappellariho. Po několik let jsem s touto metodou také sama velmi aktivně pracovala, a některé její techniky v terapiích stále používám.