Ho´oponopono

Je to stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru. Podstatou je návrat do „nulového stavu“, tedy do stavu, v němž neexistují žádné vzpomínky, paradigmata a naše mysl a podstata je naprosto čistá. V tomto stavu jsme schopni dosáhnout téměř čehokoliv, čeho si žádáme. Ve stavu, kdy nejsme ovlivněni ničím, co souvisí s naší minulostí, můžeme ovlivňovat přítomnost a vše, co nás bezprostředně obklopuje.

Ho´oponopono, podobně jako například buddhismus vysvětluje, že nic neexistuje vně, tedy celý okolní svět je pouze obrazem našeho světa vnitřního a způsobu, jak na něj reagujeme. Vše, co se odehrává uvnitř nás samotných, v naší podstatě, promítáme do našich životů a vytváříme si tak vzpomínky, které následně utvářejí námi vnímanou realitu. Pokud v našem životě něco nefunguje, je nutné naše vzpomínky vyčistit. Čištění vzpomínek, negativní energie v nás samotných a nalezení našeho vlastního Já dosáhneme pomocí jednoduchého procesu, kdy se přiblížíme k „nulovému stavu“ pomocí jednoduchých manter:

Miluji Tě…
Omlouvám se…
Prosím, odpusť mi…
Děkuji …

 

Skrze slova „Miluji Tě“ se propojíme s Božstvím. Bůh je Láska a vyjádřením lásky se na jeho energii napojíme. Slova “Miluji Tě” rozproudí zablokovanou energii. Když říkáte „Miluji Tě“, vypouštíte do světa myšlenkovou energií lásky sami k sobě, k okolí, ke všem živým bytostem, k celému vesmíru. Láska je jednou z nejsilnějších a nejmocnějších energií, která nás obklopuje. Je-li nepodmíněná, čistá a upřímná, je nejsilnějším lékem na všechny bolesti těla i duše.

Omlouvám se“ je upřímným vyjádřením lítosti. Lítost nemusí být omluvou za slabost, je to omluva za naše jednání, mnohdy chybné, způsobující bolest či utrpení. Omlouvejte se, dokonce se často omlouvejte sami sobě za vše, čeho jste se na sobě dopustili. Omlouvám se – těmito slovy uznáváme, že se do našeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program. Tím,že vyslovíme slova “Omlouvám se”, sdělujeme Stvořiteli, že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli, čím jsme si tento program přitáhli. Přijímáme absolutní zodpovědnost za vše,co se v našem životě objevilo.

Vyslovíte-li „Odpusť mi prosím“, říkáte nahlas, že si uvědomujete možné chyby, křivdy a bolesti, jichž jste se mohli dopustit. Odpuštění je velmi důležité, odpuštění sobě samému je vyjádření našeho uvědomění toho, že se můžeme dopustit chyby, ale zároveň se nelitujeme, neboť víme, že rosteme a snažíme se být lepšími lidmi. Prosím,odpusť mi – těmito slovy prosíme o čištění,uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutaci v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli, aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.

Děkuji“ – těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru, že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných. Děkuji –  je výraz vděku a pokory za vše, co nás potkalo. Vyjádřením upřímného vděku i za věci, jež nás zranily, ublížily nám, způsobily nepříjemnosti, strach i bolest dokazujete, že si uvědomujete hodnotu všech věcí, které nás obklopují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací. Děkujte každý den za vše, co vás potká. Děkujte za to, že jste, že se ráno můžete probudit, že můžete prožít další den, ve kterém máte příležitost k růstu i ke změnám.


Více se dozvíte v knize nazvané Svět bez hranic, kterou napsali Dr. Joe Vitale a Dr. Ihaleakala Hew Len.