Magic Nature

Magic Nature je velmi jemná a účinná metoda léčení ve světelném chrámu, s napojením na energii Stvořitele a světelných andělských pomocníků. Umožňuje nám nejen léčit fyzické a psychické problémy, ale i vyrovnávat vzájemné vazby s našimi blízkými, pracovat s akášickými záznamy, a mnoho dalšího..


Jako certifikovaná terapeutka této metody její techniky využívám (spolu s technikami andělského léčení podle Doreen Virtue – Léčení s anděly) zejména jako součást léčení na dálku.