Theta Healing

Theta léčení je jednou z nejúčinnějších léčebných metod, která využívá práci ve změněném stavu vědomí – stavu theta (vlnová frekvence mozku je 5-7 cyklů za sekundu).

Tuto metodu vyvinula při svém sebeléčení rakoviny americká spisovatelka, učitelka a intuitivní léčitelka Vianna Stibal.

Technika pracuje s našimi pocity a přesvědčeními, a tak můžeme okamžitě změnit myšlení, které vytváří vnitřní konflikt a nemoc.

Theta Healing pracuje s konceptem sedmi úrovní existence, jenž umožní napojit se na nejvyšší úroveň lásky a síly – na Stvořitele Všeho Co Je.

Proces léčení je vhodný pro každého – bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, náboženství – kdo je ochotný otevřít své srdce čistotě a lásce Stvořitele, a přijmout s vírou tuto pomoc.

 

Jako certifikovaná terapeutka vám mohu zprostředkovat toto léčení a umožnit vám projít tímto nádherným procesem.. (vhodné i pro léčení na dálku).